Tjänster

on . Posted in Uncategorised

tjansterVi tar hand om inköpen

Som företagare kan du naturligtvis själv sköta dina inköp. Men ofta behöver du som kund köpa från flera olika producenter för att fylla ditt behov.
Alla delar i en affär måste då utföras flera gånger.

Väljer du att låta oss sköta dina inköp får du en förhandlingspartner och antalet transaktioner minskar. Därmed minskar också inköpskostnaden.

Med vårt nätverk får Du en leveranssäker leverantör

I mer än 60 år har vi sålt trävaror från norrländska sågverk. Efter alla år i branschen har Enar Timber AB goda kunskaper om och breda kontakter i producentleden.
Det långsiktiga samarbetet med många sågverk i Norrland garanterar att kundernas behov och önskemål alltid kan tillgodoses.  

Furu

furu-bottom-a

Gran

gran-bottom-a

Bok

bok-bottom-a

Kontakta oss

Enar Timber AB
Köpmangatan 1,
SE-931 31 Skelleftea,

Sweden Tel: +46(0)910 - 360 20,
E-mail: sales@enar.com,
Web: www.enar.com

Certifiering

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes PEFC är en oberoende organisation utan vinstintressen och utan koppling till stat. Grundades 1999 med målet att vara en världsomfattande organisation som genom certifiering garanterar ett hållbart skogsbruk. Vi kan erbjuda våra kunder 100% PEFC certifierad råvara.

Våra affärsområden