Enar Lindström utnämnd till årets företagare 2012

on . Posted in Nyheter

2012-10-04foretagarforbundet

Västerbotten är enligt Företagarna och UCC årets snabbast växande företagsregion. Skellefteå blev också utsedd som årets företagarkommun inom länet. I rankingen väger omsättning och resultatutveckling tyngst. Därefter har utvecklingen av antalet företag och förändringen av företagens kreditvärdighet vägts in.

Som representant för de snabbväxande företagen i Skellefteå utsåg UCC och Företagarna Enar Lindström AB. Vår VD Erik har idag mottagit utmärkelsen och hållit ett föredrag för företagarna i Skellefteå.

Kontakta oss

Enar Timber AB
Köpmangatan 1,
SE-931 31 Skelleftea,

Sweden Tel: +46(0)910 - 360 20,
E-mail: sales@enar.com,
Web: www.enar.com

Certifiering

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes PEFC är en oberoende organisation utan vinstintressen och utan koppling till stat. Grundades 1999 med målet att vara en världsomfattande organisation som genom certifiering garanterar ett hållbart skogsbruk. Vi kan erbjuda våra kunder 100% PEFC certifierad råvara.

Våra affärsområden